español galego
english

architectura do viño viñedo nosos viños equipo venda online presentación localización contacto

      INICIO                

              

Gabriel Yravedra        María José Yravedra         Felipe Pérez-Somarriba
   

       
Ronsel do Sil, s.l.  é unha sociedade fundada en 2010.
"Ronsel" é o suco que deixa unha embarcación cando navega pola auga.

Neste caso,
Ronsel do Sil  pretende deixar a súa pegada de paixón e respecto pola Paisaxe sostible e a Cultura do Viño na Ribeira Sacra.

ORGANIGRAMA:
Presidencia de Honra: Gabriel Yravedra
Dirección de Viticultura y Adega: María José Yravedra
Xenrencia y Administratión: Felipe Pérez-Somarriba

 

equipo