español galego
english

architectura do viño viñedo nosos viños equipo venda online presentación localización contacto

   INICIO                 
   DESCARGAS    localización
ronsel do sil
Ronsel do Sil  está situada a 10 Km da localidade de Parada de Sil, próxima ao Parador de Santo Estevo e ao Mosteiro de Santa Cristina.

VISITA Á ADEGA E PROBAS DE VIÑO
Aberto os días laborables e fins de semana.
Previamente programadas visitas chamando 988 984 923 e 685 877 740
Paseo da vinícola + camiñada entre as viñas + degustación de viños: 5€/persoa

Coordenadas

DMS WGS84 (Grados, Minutos, Segundos): 

42°  23'  1"  N    ,    7°  31'  8"  O